Støtteforening til Ulvsborg Historisk Værksted, Toftholmvej 66, 4550 Asnæs

Vintertid er ikke pausetid…

Det summer af liv på Ulvsborg. Der er fuld gang i arbejdet både inde og ude. Der er forsat gang i klubaftnerne om tirsdagen - og plads til mange flere mennesker, så kom og vær med. Husk der er julefest i medlemshuset den 2/12, indbydelsen er sendt ud på medlemsmail.