© Ulvsborgens Venner, Toftholmvej 66. 4550 Asnæs
Ulvsborgens Venner  Støtteforening til Ulvsborg Historisk Værksted

Kend forskellen på fonden og foreningen

Herunder kan du se, hvad der er henholdsvis fondens og venneforeningens rolle på Ulvsborg:

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted (UHV) •	Fonden ejer området, bygninger og er ansvarlig for ledelse og drift af Ulvsborg Historisk Værksted. •	Fondens bestyrelse består pt. 3 medlemmer, Ulvsborgs daglige leder samt et medlem udpeget af venneforeningens bestyrelse. •	Fondsbestyrelsen har til opgave at give den daglige leder de overordnede rammer at lede Ulvsborg Historisk Værksted ud fra. •	Det er den daglige leder, der træffer de ledelses- og driftmæssige beslutninger og udstikker den formidlingsmæssige profil for UHV. •	Det er den daglige leder, der tilrettelægger arbejdsopgaver og åbningsperioder i samarbejde med de ansatte på Ulvsborg. Støtte-foreningen Ulvsborgens Venner •	Venneforeningen har til formål at støtte Ulvsborg Historisk Værksted (se hereller i vedtægterne) •	Venneforeninges bestyrelse består af 6 valgte medlemmer samt et medlem der er udpeget af fondens bestyrelse. •	Venneforeningens bestyrelse varetager medlemmernes interesser og tilrettelægger aktiviteter både på og uden for Ulvsborg. •	Venneforeningen har mulighed for at deltage i arbejdet og formidlingen på Ulvsborg efter aftale med den daglige leder. •	Alle aktiviteter/laug på UHV koordineres med den daglige leder.
© Ulvsborgens Venner, Toftholmvej 66. 4550 Asnæs
Ulvsborgens Venner  Støtteforening til Ulvsborg Historisk Værksted

Kend forskellen på fonden og foreningen

Herunder kan du se, hvad der er henholdsvis fondens og

venneforeningens rolle på Ulvsborg:

Fonden Ulvsborg Historisk Værksted (UHV) •	Fonden ejer området, bygninger og er ansvarlig for ledelse og drift af Ulvsborg Historisk Værksted. •	Fondens bestyrelse består pt. 3 medlemmer, Ulvsborgs daglige leder samt et medlem udpeget af venneforeningens bestyrelse. •	Fondsbestyrelsen har til opgave at give den daglige leder de overordnede rammer at lede Ulvsborg Historisk Værksted ud fra. •	Det er den daglige leder, der træffer de ledelses- og driftmæssige beslutninger og udstikker den formidlingsmæssige profil for UHV. •	Det er den daglige leder, der tilrettelægger arbejdsopgaver og åbningsperioder i samarbejde med de ansatte på Ulvsborg. Støtte-foreningen Ulvsborgens Venner •	Venneforeningen har til formål at støtte Ulvsborg Historisk Værksted (se hereller i vedtægterne) •	Venneforeninges bestyrelse består af 6 valgte medlemmer samt et medlem der er udpeget af fondens bestyrelse. •	Venneforeningens bestyrelse varetager medlemmernes interesser og tilrettelægger aktiviteter både på og uden for Ulvsborg. •	Venneforeningen har mulighed for at deltage i arbejdet og formidlingen på Ulvsborg efter aftale med den daglige leder. •	Alle aktiviteter/laug på UHV koordineres med den daglige leder.